کالاهای مصرفی

انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل (ع) یک سازمان مردم نهاد است که با هدف کمک تخصصی به ارتقا سطح سلامت مددجویان و فراهم آمدن امکان شناسایی و ساماندهی خیرین کشور و برنامه‌­ریزی برای بهره‌­گیری صحیح از کمک­‌ها، مشارکت­‌های مردمی و هدایت کمک‌­ها به نیازِ مددجویان، مشغول به خدمت‌رسانی است.

در این گذرگاه امن یکی از راههای کمک به نیازمندان تهیه اقلام مصرفی و پزشکی و کمک به وضعیت معیشتی
آنان است، بنابراین تمامی شما مردم عزیز نیز می توانید در زمینه های زیر با ما مشارکتِ خیر داشته باشید:

کمک هزینه تهیه سبد ارزاق و ذبح گوسفند

کمک هزینه ایاب و ذهاب بیماران دیالیزی

کمک هزینه تهیه جهیزیه مددجویان تحت پوشش

کمک هزینه تحصیلی مددجویان تحت پوشش

کمک هزینه دارو و درمان

کمک هزینه پیوند کلیه

کمک هزینه تجهیزات مصرفی بیماران دیالیزی

مشارکت در فاز توسعه ساخت و ساز مرکز پزشکی تخصصی حضرت ابوالفضل (ع) و دیگر مراکز درمانی