خانه » خیریه درمانی حضرت ابوالفضل اصفهان » درباره ما » کمک هزینه دارو و درمان

کمک هزینه دارو و درمان

بخش کمک هزینه دارو و درمان یکی از مهم ترین و اصلی ترین بخش های خیریه می باشد که به واسطه داروخانه های طرف قرارداد، به مددجویان تحت حمایت خود، خدمت رسانی دارد؛ بدین صورت که مددجو با ارائه پیش فاکتور داروهای خود، می تواند کمک هزینه خرید دارو را دریافت نماید.

زمانی که یک فرد از خانواده دچار بیماری می شود، قطعا تمام ارکان خانواده تحت تاثیر قرار می گیرند، بنابراین همه افراد خانواده نیازمند حمایتِ همه جانبه مادی، معنوی و اجتماعی می شوند. از آنجایی که باور داریم، داشتنِ آرامشِ ذهنی، روان درمان را بهبود و سرعت می بخشد، تلاش کرده ایم علاوه بر کمک هزینه خرید دارو در زمینه های زیر نیز، وابسته به شرایط معیشتی هر مددجو و تصمیمِ کارگروهِ درمان، یاری رسان باشیم:

ارزاق دوره ای

بسته مهر ماه ویژه دانش آموزانِ تحتِ حمایتِ خیریه

بن پوشاک

تاکسی دیالیز و کمک هزینه ایاب و ذهاب (خاص بیماران دیالیزی)

کمک هزینه کفن و دفن (خاص بیماران دیالیزی)

کمک هزینه جراحیِ پرموکت و فیستول (خاص بیماران دیالیزی)

کمک هزینه جهیزیه

کمک هزینه بستری و بیمارستان

کمک هزینه امور رهن و اجاره

کمک هزینه تحصیل

کمک هزینه پرداخت بیمه

کمک هزینه خرید پوشک کودک و بزرگسال

لازم به ذکر است هدف از بخش کمک هزینه دارو و درمان، گسترش چتر حمایتی است تا خانواده بتواند با دریافت خدمات، بدون نگرانی، تنها و تنها به درمانِ بهترِ فرد مبتلا به بیماری فکر کند.