خانه » خیریه درمانی حضرت ابوالفضل اصفهان » درباره ما » کمک هزینه گفتار درمانی

کمک هزینه گفتار درمانی

در اهمیت حس شنوایی، این گفته هِلِن کِلِر، گویاتر از هر سخنی است:

او که با وجود نابینایی و ناشنوایی، یکی از موفق ترین افراد استثنایی است، می گوید: اگر این فرصت به من داده می شد که یکی از دو حس خود را بازیابم، ترجیح می دادم نابینا بمانم، ولی بشنوم.

بدون شک داشتن مشکل در زندگی برای همه تلخ و ناخوشایند است و هیچکس راضی به داشتنش نیست؛ اما تلخی بعضی از مشکلات را می توان با صبر و بردباری و با کمک انسان های بزرگ شیرین کرد. آری راه سخت و ناهموار مشکلات را می توان به کمک انسان های دانا و با تجربه آسان و هموار نمود.

اگر از نعمت شنوایی محروم باشیم، هرچند آموختن برای ما ناممکن نمی شود، ولی بسیار دشوار است. پس توجه به این نعمت بزرگ الهی که یکی از راه های بسیار مهم آموختن و فهمیدن است، حالت سپاس را پیش می آورد و تصور نبود آن کافی است تا به ارزش آن پی ببریم.

کاشت حلزون، دستگاه الکترونیکی کوچکی است که باعث تحریک حلزون (قسمتی از گوش داخلی) میشود. با وجود اینکه با کاشت حلزون، شنوایی  به حالت طبیعی برنمی گردد، اما درمانِ موثر و مناسب، باعث بهبود شنوایی می شود، آگاهی فرد نسبت به صداهای محیط اطراف را افزایش می دهد و بیمار قادر به برقراری ارتباط بیشتر با اطرافیان خود خواهد بود.

اما بعد از کاشت حلزون، گفتار درمانی بسیار ضروری است؛ ناگفته مشخص است که کاشت حلزون و سمعک کودکان را از دنیای سکوت نجات می دهد اما کار با کاشت حلزون و سمعک تمام نمی شود. کودکان پس از کاشت حلزون و دریافت سمعک، صداها را متفاوت می شنوند. آنان برای برقراری با دنیای صداها نیاز به همراهی متخصصانِ تربیت شنیداری، گفتاردرمانی و کاردرمانی دارند.

هدف از خدمت گفتاردرمانی بعد از کاشت حلزون در خیره حضرت ابوافضل (ع)، کمک به رشد و بهبود مهارت های شنیداری و زبان گفتاری فرد است. این ممکن است شامل کار با یک آسیب شناس گفتار-زبان باشد تا یاد بگیرد چگونه صداهای مختلف را تشخیص داده و تفسیر کند، مهارت های واژگان و دستور زبان را توسعه دهد و صحبت کردن را به طور واضح و موثر تمرین کند.

گفتار درمانی پس از کاشت حلزون معمولاً با نیازها و اهداف خاص فرد تنظیم می شود. طول و دفعات جلسات درمانی ممکن است بسته به پیشرفت فرد و میزان کاهش شنوایی قبل از جراحی متفاوت باشد. گفتار درمانی به طور کلی بخش مهمی از روند توانبخشی پس از کاشت حلزون در نظر گرفته می شود که انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل (ع) وابسته به شرایط هر مددجو، کمک هزینه گفتار درمانی پرداخت میکند.