هفدهمین مجمع هیأت‌امنا با حضور 81 نفر از 115 نفر عضو مجمع برگزار شد

در سال 1399 توفیق حاصل شد تا هفده جلسۀ هیأت مدیره انجمن خیریۀ حضرت ابوالفضل(ع) در دفتر مرکزی در خیابان استانداری و همچنین در محل مرکز پزشکی تخصصی مؤسسه واقع در خیابان امامخمینی(ره) برگزار شود.

در این جلسات با حضور اعضای هیأتمدیره 159 مصوبه به تصویب رسید. اعضای هیأتمدیره، بیست نفرند که پانزده نفر عضو اصلی، سه نفر عضو علیالبدل، یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علیالبدل است. همچنین در تاریخ ۲۳ مرداد سال ۱۳۹۹ در محل تالار مشاهیر، هفدهمین مجمع هیأت امنا با حضور 81 نفر از 115 نفر عضو برگزار شد و در تاریخ اول شهریورسال ۱۳۹۹ در محل باغ گلها، مسئولیت اعضای هیأت مدیره تعیین شد.

 

 

 

منبع: نشریه زندگی نو / پاییز 1400

لینک دانلود   Pdf بیلان سال 1399 انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل(ع)

https://b2n.ir/e27883

 

 

 

دعای بیماران تحت پوشش بدرقه راه شماست

*

روابط عمومی انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل(ع)

https://b2n.ir/u50925

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.