خانه » خیریه درمانی حضرت ابوالفضل اصفهان » درباره ما » مدیران

معرفی مدیران

مسعود شهنام نیا: مدیر عامل

031-33101140

غلامرضا سامع: مدیر روابط عمومی و جذب 

031-33101140

علی اصغر شاهزیدی: مدیر داخلی

031-33101210

مهرداد همدانیان: مدیرمالی

031-33101234

دکتر محمد جاودان: رئیس مرکز پزشکی

031-33102130

دکتر زهره لطیفی: رئیس مرکز مشاوره

031-33101210